Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, bạn có thể gửi email tới khangbaochau.vn@gmail.com, sử dụng phom liên hệ phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và số điện thoại chúng tôi cung cấp.

  • Họ và tên *
  • Email *
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Nội dung *
  •  

* là các trường bắt buộc phải điền.
Vui lòng cung đầy đủ thông tin để quá trình trao đổi được diễn ra thuận lợi hơn.KHANG BẢO CHÂU

Nhà máy 1: Thung Mơ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nhà máy 2: Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại

Hotline